سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

3rd INTERNATIONAL NASTARAN CANCER SYMPOSIUM

پوستر سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مركز پيشگيري سرطان نسترن - دانشگاه پزشكي مشهد و دانشگاه فردوسي وجهاد دانشگاهي خراسان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن