دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

2nd International Nastaran Cancer Symposium

پوستر دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مركز پيشگيري سرطان نسترن - دانشگاه پزشكي مشهد و دانشگاه فردوسي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن