سومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنوی، آذر ماه ۱۳۹۸

سومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنوی

Third National Congress of Prayer and Mental Health

پوستر سومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنوی

سومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنوی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران،مركز مشاوره دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنوی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنوی