کنگره ملی نماز و سلامت روان، آبان ماه ۱۳۹۵

کنگره ملی نماز و سلامت روان

پوستر کنگره ملی نماز و سلامت روان

کنگره ملی نماز و سلامت روان در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی نماز و سلامت روان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی نماز و سلامت روان