دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان، آذر ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان

Second National Congress of Prayer and Mental Health

پوستر دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان

دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط ،مركز خدمات روانشناسي و مشاوره احيا-دانشگاه الزهرا (س) - ستاد اقامه نماز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان