سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، تیر ماه ۱۳۹۶

سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

The third regional conference on new achievements in electrical and computer engineering

پوستر سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار،دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار در شهر جویبار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر