نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، آبان ماه ۱۳۸۹

نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

1st Conference of New Achievements in Electrical & Computer Engineering

پوستر نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار،دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار در شهر جویبار برگزار گردید.