دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، آبان ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

The Second Conference on New Achievements in Electrical and Computer Engineering

پوستر دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار،دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار در شهر جویبار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر