سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

3rd Municipality Finance Conference

پوستر سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۹ تا ۱۵ مهر ۱۳۸۹ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف و معاونت مالی و اداری شهرداری تهران، تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

اهداف برگزاری همایش:
1. ارتقا دانش و تخصص کلانشهرهای کشور در حوزه ی روشهای نوین تامین مالی
2. آشنایی مدیران و کارشناسان شهرداری با مباحث مشارکت عمومی و خصوصی
3. تبادل تجربیات کلان شهرهای کشور در حوزه ی تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی
4. آشنایی شهرداری های کشور با یافته های جدید علمی در بعد ملی و بین المللی
5. ایجاد ارتباط و تعامل بین متخصصین و مؤسسات علمی با دستگاههای اجرایی به خصوص
شهرداریها در ارتقاء نظام مالی
6. ایجاد ارتباط و تعامل بین متخصصین و مؤسسات علمی با دستگاههای اجرایی به خصوص
شهرداریها در ارتقاء نظام مالی
7. ایجاد ارتباط بین مراکز علمی و آموزش داخلی و خارجی و شهرداری های کشور
8. فراهم کردن شرایط هم افزایی علمی و مدیریتی در حوزه مالیه شهرداری
9. انعکاس مناسب راهبردها و اقدامات مورد نظر در حوزه اصلاح نظامهای درآمدی شهرداریها و
جلب نظر مراکز تصمیمگیری و سیاستگذاری ملی و محلی در این زمینه
10 . شناسایی و اطلاع رسانی تحولات علمی , قانونی و اجرایی در حوزه مالیه شهری

محورهای همایش:
الف) محورهای کلی
1.    پایدارسازی درآمدها و توسعه نظام مالیه شهرداری ها
2.    روندها و تئوری های نوین در اقتصاد و مالیه شهری
3.    تغییرات بازار مسکن و اثرات آن بر درآمدهای شهرداری‌ها
4.    الگوها و مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) در شهرداری ها
5.    کارکرد ابزارها، الگوها و نهادهای نوین مالی در تأمین مالی پروژه های شهری
6.    اثرات طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر نظام درآمدی و هزینه‌ای شهرداری
7.    روابط مالی دولت و شهرداری ها
8.    جایگاه شهرداری‌ها در برنامه پنجم توسعه و تأثیرات آن بر نظام مالی کلانشهرها

ب) محورهای تخصصی
1. روندها و تئوری ها نوین در اقتصاد و مالیه شهری
2. نقش توسعه اقتصادی شهرها بر نظام درآمدی شهری
3. تحلیل و بررسی شاخص‌های توسعه مالی شهری و روند این شاخص‌های در کلانشهرهای کشور
4. برندهای شهری و تاثیر آن بر نظام درآمدی شهرداری ها
5. بررسی، تحلیل و ارائه راه‌کارهای موجود در نظامات غیر رسمی اقتصادی شهر و رسمی کردن آن
6. جایگاه‌ شهرداری‌ها در برنامه پنجم توسعه و تاثیرات آن بر نظام مالی کلانشهرها
7. اثر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بر شهرداری و ارائه راه‌کارهای بهینه در مواجه با سیاست‌های مختلف دولت
8. تعامل شهرداری ها و دولت‌های محلی با نظام مالی و پولی در ایران و جهان
9. الگوها و ابزارهای نوین مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) در دولت-های محلی
10. اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها بر نظام درآمدی و هزینه ای شهرها
11. آسیب‌شناسی و ارائه مدل بهینه رابطه مالی دولت و شهرداری‌های کلان شهرها
12. حدود بهینه بهای خدمات شهری در بخش‌های مختلف خدمات شهری کلانشهرها
13. آسیب شناسی عوارض و مالیات‌های محلی در ایران و مقایسه تطبیقی آن با شهرهای همتراز جهان
14. تحلیل درآمدها، هزینه ها و منابع مورد نیاز کلانشهرهای کشور
15. کارکرد ابزارها و نهادهای نوین مالی در تأمین مالی پروژه های شهری
16. تحلیل و بررسی الگوها و قراردادهای تأمین مالی قابل استفاده در پروژه های شهری
17. تحلیل قوانین و مقررات و اسنادبالادستی حاکم بر نظام مالی و تأمین مالی کلانشهرها
18. تجزیه و تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای نظام مالی کلانشهرهای کشور
19. ارزیابی ضوابط موجود و مطلوب برای دسترسی شهرداری‌ها به تسهیلات بانکی
20.   ارزیابی ضوابط موجود و مطلوب برای انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی توسط شهرداری‌ها
21.   ارزیابی تجربه ایران و کشورهای دیگر در زمینه ایجاد صندوق مشترک شهرداری‌ها
22.   رتبه بندی اعتباری شهرداری ها ونقش آن در توسعه نظام مالی و تأمین مالی کلانشهرها
23.   الگوها و روشهای بهینه مدیریت دارایی ها در کلانشهرهای کشور
24.   جایگاه نهادهای تخصصی پولی و مالی در توسعه نظام مالی و تأمین مالی کلانشهرها
25.   جایگاه برنامه‌ریزی مالی شهرداری‌ها در توسعه نظام مالی و تأمین مالی کلانشهرها

علاقه‌مندان به ارائه مقاله می‌بایست خلاصه مقاله خود را حداکثر در دو صفحه A4 و تا تاریخ 31 تیر ماه از طریق پست الکترونیکی info@ municipal-finance.ir و یا مراجعه به سایت همایش ارسال نمایند. لازم به ذکر است آخرین مهلت ارسال اصل مقالات 31 شهریور ماه می‌باشد.

همچنین سه کارگاه آموزشی با موضوعات 1- مالیه شهری وشیوه‌های کسب درآمدهای پایدار، 2-مشارکت عمومی-خصوصی و 3-انواع قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و کاربرد آن‌ها و سه نشست تخصصی با عناوین 1-اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها بر اقتصاد و نظام مالیه شهری، 2- بررسی تجارب شهرهای داخلی و خارجی در جذب منابع مالی و 3- بررسی تأثیرپذیری درآمدهای شهرداری از رونق و رکود بازار مسکن و راهکارهای کاهش آن در این همایش برگزار خواهد شد.مقالات پذیرش شده در سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها