اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، خرداد ماه ۱۳۸۷

اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

01st Municipality Finance Conference

اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ توسط ،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها