سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، مهر ماه ۱۳۸۹

سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

3rd Municipality Finance Conference

پوستر سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه شريفمعاونت مالي و اداري شهرداري تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها