دومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، تیر ماه ۱۳۸۸

دومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

02nd Municipality Finance Conference

دومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۸ توسط ،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها مراجعه فرمایید.