چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران، آبان ماه ۱۳۸۹

چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

4th Iranian Conference on Management of Technology

پوستر چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ توسط ،انجمن مديريت تكنولوژي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران