دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

02nd Management of Technology Iranian Conference

دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط ،انجمن مديريت تكنولوژي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی