سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران، مهر ماه ۱۳۸۷

سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

3rd Iranian Conference on Management of Technology

سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۸۷ توسط ،انجمن مديريت تكنولوژي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران