سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

3rd Iranian Conference on Management of Technology

سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۸۷ تا ۲۴ مهر ۱۳۸۷ توسط انجمن مدیریت تکنولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


 معرفی کنفرانس

بی‌شک تکنولوژی یکی از مهمترین محورهای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی است و روند شتابان پیشرفت و تأثیرات آن بر زندگی انسان‌ها در دهه‌های اخیر، اهمیت آن ‌را بیش از پیش هویدا ساخته‌است. از طرف دیگر، با توجه به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور‌، و جایگاه ترسیم‌شده‌ی کشور از نظر علمی، فنی و اقتصادی در منطقه، باید پذیرفت که تکنولوژی نقشی کلیدی در کسب این جایگاه و تحقق چشم‌انداز خواهد داشت. بدیهی‌است کسب چنین جایگاهی در گرو مدیریت هوشمندانه و راهبردی تکنولوژی و فراهم آوردن سایر شرایط مناسب، راه‌کارها، و بهره‌گیری خردمندانه از سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و طبیعی کشور است.

با توجه به آنچه گفته‌شد، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران به عنوان یک نهاد غیر دولتی فعال در حوزه‌ی تکنولوژی و تنها انجمن تخصصی مدیریت تکنولوژی در ایران، در نظر دارد به منظور برقراری ارتباط بین سیاستگذاران، تکنولوژیست‌ها، محققان و علاقمندان این حوزه و نیز تبیین اهمیت مدیریت تکنولوژی در تعالی کشور، سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران را با همکاری دستگاه‌های دولتی، سازمان‌های صنعتی، دانشگاه‌ها، سازمانهای بین­المللی و سایر نهادهای مردمی برگزار نماید.

 

محورهای موضوعی کنفرانس
۱-     مدیریت تکنولوژی و بنگاه‌های اقتصادی
- نظام مدیریت تکنولوژی
- مدیریت انتقال تکنولوژی
- ارزیابی تکنولوژی
- تکنولوژی و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها
- استراتژی تکنولوژی
- مدیریت تکنولوژی و توسعه‌ی محصولات جدید
- مشارکت و اتحاد استراتژیک در حوزه‌ی تکنولوژی
- مدیریت دانش
 
۲-  مدیریت تکنولوژی و سیاستگذاری
- سیاستگذاری علم و تکنولوژی
- مدیریت انتشار تکنولوژی
- نقش پارکها، انکوباتورها و شهرک‌های صنعتی در توسعه‌ی تکنولوژی
- نقش نظام‌های ملی/بخشی نوآوری در توسعه‌ی تکنولوژی
- نقش سیستم‌های یادگیری در توسعه‌ی تکنولوژی
 
۳- مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه و نوآوری
- مدیریت تحقیق و توسعه
- نقش تحقیق و توسعه در توسعه‌ی تکنولوژی
- نقش توانمندی تحقیق و توسعه در کسب و بهبود تکنولوژی
- مدیریت سازمان‌های تحقیق -محور
- مدیریت نوآوری
 
۴- مدیریت تکنولوژی و آینده
- آینده نگاری تکنولوژی
- آینده‌پژوهی و تکنولوژی
- پیش بینی تکنولوژی
- آینده مدیریت تکنولوژی
- تکنولوژی‌های آینده و ویژگی‌های آنها
- تکنولوژی‌های جدید و نوظهور
 
۵- مدیریت تکنولوژی، سرمایه گذاری و اقتصاد
- سرمایه گذاری ریسک‌پذیر و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ی تکنولوژی
- سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در توسعه‌ی تکنولوژی
- اقتصاد تکنولوژی
- مدیریت تجاری سازی تکنولوژی
 
۶-  مدیریت تکنولوژی، قوانین و ایران
- مالکیت فکری و امور حقوقی مرتبط با تکنولوژی
- حفاظت از تکنولوژی
- جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی و فلسفی تکنولوژی
- ارزیابی کیفیت و کمیت آموزش مدیریت تکنولوژی در کشور
- سیاستگذاری علم و تکنولوژی و نقشه‌ی جامع علمی کشور
- ارزیابی کیفیت و کمیت مشاوره در حوزه‌ی مدیریت تکنولوژی در کشور
- جایگاه تکنولوژی در چشم انداز ۲۰ ساله
- اثر اقتصاد نفتی بر مدیریت تکنولوژی
- اثر اصل ۴۴ و فرایند خصوصی سازی بر توسعه‌ی تکنولوژی
- اثر قوانین و مقررات کشور بر کسب دانش از طریق قراردادهای انتقال تکنولوژی
- اثر ساز و کارها، دستورالعمل­ها و مقررات بودجه‌ریزی و تخصیص منابع بر مدیریت تکنولوژی در بنگاه­های اقتصادیمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران