دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

02nd Management of Technology Iranian Conference

دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی در تاریخ ۲۶ اردبهشت ۱۳۸۴ تا ۲۷ اردبهشت ۱۳۸۴ توسط انجمن مدیریت تکنولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی