سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

13th Annual Congress of Medical Students of Eastern Medical Sciences

پوستر سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجندكميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور