دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور، آذر ماه ۱۳۹۶

دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

12th Annual Congress of Medical Students of the Eastern Medical Sciences

پوستر دوازدهمین کنگره  پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور