شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس، آبان ماه ۱۳۹۸

شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

16th iranian international congress on multiple sclerosis

پوستر شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن ام اس ايرانانجمن ام اس ايران، انجمن ام اس خراسان رضوي و گروه مغز و اعصاب خراسان رضوي و همكاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس