نهمین کنگره بین ا لمللی ام اس ایران

نهمین کنگره بین ا لمللی ام اس ایران

The 9th International MS Congress Of Iran

پوستر نهمین کنگره بین ا لمللی ام اس ایران

نهمین کنگره بین ا لمللی ام اس ایران در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۱ تا ۱۲ آبان ۱۳۹۱ توسط انجمن مولتیپل اسکلروز ایران - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم در شهر تهران برگزار گردید.


نهمین کنگره بین ا لمللی ام اس ایران

 دبیرعلمی نهمین کنگره بین المللی ام اس ایران :

شهرهای تهران و اصفهان بیشترین شیوع ابتلا به ام اس را دارند

کمبود ویتامین D در ابتلا به بیماری ام اس نقش مهمی دارد ، دکتر امیر رضا عظیمی گفت: در این کنگره سعی شده موارد جدید تشخیص بیماری و یافته های جدید درمانی مطرح شود، همچنین برای نخستین بار از گروههای پرستاری،روانشناسی، توانبخشی، تغذیه و رادیو لو‍‍ژی که با بیماری ام اس در ارتباط هستند در این کنگره بهرمند خواهیم شد. وی در ادامه عنوان کرد : شهرهای تهران و اصفهان بیشترین شیوع ابتلا به این بیماری را دارند و در تلاش هستیم تا به زودی آخرین آمار مبتلایان به ام.اس را منتشر کنیم. عظیمی افزود: بنابراین وظیفه ما در این است که اطلاع رسانی داشته باشیم و با گسترش کارهای تحقیقاتی در این زمینه به شناسایی علتها بپردازیم و بتوانم جلوی پیشرفت این بیماری را بگیریم. دبیر علمی نهمین کنگره بین المللی ام اس ایران با بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری این گنگره ارتقای سطح علمی متخصصان و هدایت آنها به سوی کارهایی تحقیقاتی است بیان داشت:ما برآن هستیم تا بتوانیم به یک راهنمای عملی برای طبابت در ام اس براساس شرایط کشور برسیم.همچنین در این کنگره جزئیات چند داروی خواراکی و تزریقی که در مرحله آخر تحقیقات است اعلام خواهد شد. **کمبود ویتامین Dدر ابتلا به بیماری ام اس نقش مهمی دارد. به گفته این متخصص کمبود ویتامین Dنیز می تواند در ابتلا به این بیماری نقش داشته باشد. دکتر عظیمی در ادامه عنوان کرد:مهمترین مسئله ای که در ابتلا به ام احتمال دارد نقش داشته باشد کمبود ویتامینDاست و با کارهای تحقیقاتی که در این خصوص صورت گرفته است 8دریافتیم که درصد بیماران ام اسی و اقوام درجه یک آنهاکمبود ویتامین Dداشته اند. دبیر علمی نهمین کنگره بین المللی ام اس ایران در پایان تاکید کرد:شاید یکی از راههای پیشگیری ،جبران کمبود ویتامینD باشد.

 محور های نهمین گنگره

 • نقش فاکتورهای محیطی در ام اس
 • ژنتیک در ام اس
 • ایمونولوژی در ام اس
 • پاتوفیزیولوژی، بیولوژی و علوم پایه پزشکی در ام اس
 • تغذیه در ام اس
 • توانبخشی و ام اس
 • حاملگی در ام اس
 • نوروسایکولوژی و ام اس
 • تشخیص ام اس، تشخیص های افتراقی
 • نوروافتالمولوژی در بیماری ام اس
 • درمان ام اس، درمان های حمایتی
 • اپیدمیولوژی و نقش آن در کنترل بیماری ام اس
 • طب مکمل
 • پرستاری در ام اس
 • بیماری دویک
 • عوارض دارویی