سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سرآمدهمايش كارين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری