دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آذر ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The Second International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ توسط ،شركت مديران ايده پردازان ايليا-موسسه سرآمد كارين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری