سومین همایش ملی یادگیری سیار در نظام آموزش رسمی، اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین همایش ملی یادگیری سیار در نظام آموزش رسمی

The third national mobile learning conference in the formal education system

پوستر سومین همایش ملی یادگیری سیار در نظام آموزش رسمی

سومین همایش ملی یادگیری سیار در نظام آموزش رسمی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علامه طباطبائی،هسته پژوهشی یادگیری سیارگروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.