اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل، آبان ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل

The first national conference on mobile learning, in terms of action

پوستر اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل

اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علامه طباطبائی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل