دومین همایش ملی یادگیری سیار در عصر کرونا و پساکرونا، اسفند ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی یادگیری سیار در عصر کرونا و پساکرونا

The Second National Conference on Mobile Learning in the Corona and Post-Corona Ages

پوستر دومین همایش ملی یادگیری سیار در عصر کرونا و پساکرونا

دومین همایش ملی یادگیری سیار در عصر کرونا و پساکرونا در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علامه طباطبائی،هسته پژوهشی یادگیری سیار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی یادگیری سیار در عصر کرونا و پساکرونا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی یادگیری سیار در عصر کرونا و پساکرونا