سومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

سومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

پوستر سومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

سومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶ و در شهر تهران و در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران  برگزار میگردد.
 

 

محورهای کنفرانس:

مفاهی نظری تحقیقات بازاریابی

مفاهی اجرایی تحقیقات بازاریابی

حوزه های نوین تحقیقات بازاریابی

حوزه هاای کاربردی تحقیقات بازاریابی

معرفی کنفرانس:

تحقیقات بازاریابی به عنوان اولین گام و بااهمیت ترین مرحله از فرآیند بازاریابی در سازمان ها به شمار می آید و به تعیین، جمع آوری، تحلیل و ارائه سیستماتیک و عینی اطلاعات به منظور بهبود تصمیم گیری هایی که با شناخت فرصت ها و حل مشکلات در بازاریابی مرتبط هستند، می پردازد. این پژوهش ها مصرف کنندگان، مشتریان، سازمان و جامعه از طریق اطلاعات بازار مرتبط می نماید.
کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی با همکاری و حمایت اساتید و خبرگان حوزه بازاریابی و مدیریت بازار، بهزمینه‌های اجرایی، علمی و نیاز روزافزون به تبادل نظر و گسترش اندیشه‌های نو در این زمینه می­پردازد.