دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، بهمن ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

Second National Conference on Marketing Research

پوستر دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی