سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی

Third National Conference on New Topics in Accounting, Management and Entrepreneurship

پوستر سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی

سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مينودشت در شهر مینودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی