همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت، آبان ماه ۱۳۹۳

همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت

National Conference on the Role of Accounting in the Realization of Multi-Year Government Development Plans

پوستر همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت

همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مينودشت در شهر مینودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت