دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی

پوستر دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی

دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مينودشت در شهر مینودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی