سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، شهریور ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری

3rd international conference on management, industrial engineering, economics and accounting

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری