ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، آذر ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

The 6th National Conference on The New Horizons in The Electrical Engineering, Computer and Mechanical

پوستر ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک