همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک، بهمن ماه ۱۳۹۷

همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

Annual International Conference on New Horizons in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک