پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، خرداد ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

The 5th International Conference on The New Horizons in The Electrical Engineering, Computer and Mechanic

پوستر پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک