دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی، اسفند ماه 98

دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

Second International Conference on Management, Educational, Social and Psychological Sciences

پوستر دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

- علوم مدیریتی (کلیه گرایش ها)

- علوم فقه و حقوق (کلیه گرایش ها)

- علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) 

- علوم روانشناسی (کلیه گرایش ها) 

- علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)

- علوم آموزشی (کلیه گرایش ها) 

- علوم انسانی (کلیه گرایش ها)

- علوم دینی و الهی (کلیه گرایش ها) 

- علوم فرهنگی (کلیه گرایش ها)

- علوم اسلامی (کلیه گرایش ها) 

- علوم اخلاقی (کلیه گرایش ها) 

- الهیات و معارف اسلامی (کلیه گرایش ها)

- مطالعات و آسیب های فرهنگی و اجتماعی

- و کلیه رشته های مرتبط 

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی