دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

Second International Conference on Management, Educational, Social and Psychological Sciences

پوستر دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،شركت به انديش آوران تدبير قهستان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی