دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی، بهمن ماه 98

دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

Second International Conference on Management, Educational, Social and Psychological Sciences

پوستر دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ توسط شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

- علوم مدیریتی (کلیه گرایش ها)

- علوم فقه و حقوق (کلیه گرایش ها)

- علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) 

- علوم روانشناسی (کلیه گرایش ها) 

- علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)

- علوم آموزشی (کلیه گرایش ها) 

- علوم انسانی (کلیه گرایش ها)

- علوم دینی و الهی (کلیه گرایش ها) 

- علوم فرهنگی (کلیه گرایش ها)

- علوم اسلامی (کلیه گرایش ها) 

- علوم اخلاقی (کلیه گرایش ها) 

- الهیات و معارف اسلامی (کلیه گرایش ها)

- مطالعات و آسیب های فرهنگی و اجتماعی

- و کلیه رشته های مرتبط