دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی، اسفند ماه 98

دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

Second International Conference on Management, Educational, Social and Psychological Sciences

پوستر دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- علوم مدیریتی (کلیه گرایش ها)

- علوم فقه و حقوق (کلیه گرایش ها)

- علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) 

- علوم روانشناسی (کلیه گرایش ها) 

- علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)

- علوم آموزشی (کلیه گرایش ها) 

- علوم انسانی (کلیه گرایش ها)

- علوم دینی و الهی (کلیه گرایش ها) 

- علوم فرهنگی (کلیه گرایش ها)

- علوم اسلامی (کلیه گرایش ها) 

- علوم اخلاقی (کلیه گرایش ها) 

- الهیات و معارف اسلامی (کلیه گرایش ها)

- مطالعات و آسیب های فرهنگی و اجتماعی

- و کلیه رشته های مرتبط