پنجمین همایش بین المللی مدیریت رسانه، آبان ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش بین المللی مدیریت رسانه

Fifth International Media Management Conference

پوستر پنجمین همایش بین المللی مدیریت رسانه

پنجمین همایش بین المللی مدیریت رسانه در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷ توسط ،رويداد پردازش ماندگار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی مدیریت رسانه مراجعه فرمایید.