دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه، دی ماه ۱۳۹۴

دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه

The Second International Conference on Media Management

پوستر دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه

دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۴ توسط ،شركت رويداد پردازش ماندگار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه