چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه، آبان ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه

Fourth International Conference on Media Management

پوستر چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه

چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صدا و سیما،ماهنامه چهره هاي ماندگار - دانشگاه صدا و سيما در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه