سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار با رویکرد حمایت از رونق تولید، دی ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار با رویکرد حمایت از رونق تولید

3rd National Conference on New Patterns of Business Management on the approach of increasing production support

پوستر سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار با رویکرد حمایت از رونق تولید

سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار با رویکرد حمایت از رونق تولید در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مهندسی مالی ایرانانجمن مهندسي مالي ايران – موسسه مديريت عصر پيشرفت – موسسه فرهنگي هنري عصر گفتمان در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار با رویکرد حمایت از رونق تولید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار با رویکرد حمایت از رونق تولید