دهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور

10th National Conference on Mathematics, Payame Noor University

پوستر دهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور

دهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور