سومین همایش مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین همایش مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

Third Conference on Management, Accounting and Economics in Sustainable Development

پوستر سومین همایش مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

سومین همایش مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،شركت به انديش آوران تدبير قهستان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.