نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۷

نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

First Conference on Management, Accounting and Economics in Sustainable Development

پوستر نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،شركت به انديش آوران تدبير قهستان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار