نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، بهمن ماه 97

نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

First Conference on Management, Accounting and Economics in Sustainable Development

پوستر نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷ توسط شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

1. مدیریت (کلیه گرایش ها)

2. حسابداری (کلیه گرایش ها)

3. حسابرسی (کلیه گرایش ها)

4. اقتصاد (کلیه گرایش ها)

5. بانکداری (کلیه گرایش ها)

6. اشتغال و کارآفرینی (کلیه گرایش ها)

7. کسب و کار (کلیه گرایش ها)

8. بازاریابی (کلیه گرایش ها)

9. ریاضی و آمار (کلیه گرایش ها)

10. و کلیه رشته های مرتبط مقالات پذیرش شده در نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار