دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، تیر ماه ۱۳۹۸

دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

Conference on Management, Accounting and Economics in Sustainable Development

پوستر دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۸ توسط ،شركت به انديش آوران تدبير قهستان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار