دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، تیر ماه 98

دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

Conference on Management, Accounting and Economics in Sustainable Development

پوستر دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۸ توسط شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

1. مدیریت (کلیه گرایش ها)

2. حسابداری (کلیه گرایش ها)

3. حسابرسی (کلیه گرایش ها)

4. اقتصاد (کلیه گرایش ها)

5. بانکداری (کلیه گرایش ها)

6. اشتغال و کارآفرینی (کلیه گرایش ها)

7. کسب و کار (کلیه گرایش ها)

8. بازاریابی (کلیه گرایش ها)

9. ریاضی و آمار (کلیه گرایش ها)

10. و کلیه رشته های مرتبط مقالات پذیرش شده در دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار