ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری، دی ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری

The 6th International Conference on Management, Accounting, Economics and Banking

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۲ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری