کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم، اردیبهشت ماه 98

کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم

International Conference on Management, Accounting, Economics and Banking in the third millennium

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط شرکت همایش آروین البرز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

 مدیریت

حسابداری

اقتصاد

بانکداری نوینمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم