کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم

International Conference on Management, Accounting, Economics and Banking in the third millennium

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم