دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت

2nd International and 3rd National Leisure Congress

پوستر دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه امام رضا، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی نیمه مجازی اوقات فراغت