دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی نیمه مجازی اوقات فراغت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی نیمه مجازی اوقات فراغت

The second national conference and the first international semi-virtual leisure conference

پوستر دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی نیمه مجازی اوقات فراغت

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی نیمه مجازی اوقات فراغت در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه امام رضا، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی نیمه مجازی اوقات فراغت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی نیمه مجازی اوقات فراغت