اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت

The first national virtual conference on leisure

پوستر اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت

اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه امام رضا، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت