ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه، بهمن ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه

Sixth Conference on the Challenges of Judicial Management and Judiciary in the Judiciary

پوستر ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه

ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه