ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه، آبان ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه

Sixth Conference on the Challenges of Judicial Management and Judiciary in the Judiciary

پوستر ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه

ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۹ توسط در شهر میبد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۹ توسط در شهر میبد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.